top of page

Per Johan Eckerberg, delägare i Advokatfirman Vinge,

får försäkringsbranschens pris ”Årets försäkringsprofil”.

 

Priset ”Årets försäkringsprofil” delas ut för individuella prestationer av betydelse för försäkringsbranschen och juryns motivering löd:

”Advokat Per Johan Eckerberg är specialiserad i försäkringsrätt och har varit rådgivare till försäkringsbranschen i 25 år. Han är en av Sveriges ledande försäkringsjurister, vilket syns i olika internationella rankningar. Han är författare till FörsäkringsManualen och har två uppmärksammade ordförandeposter i Insuresecs disciplinnämnd och i Svenska ICC:s Kommitté för finansiella tjänster och försäkring”.

Priset delas ut av nyhetsbrevet Risk & Försäkring.

bottom of page