Pappersboken är på 1072 sidor, indelad i 10 kapitel.

Beställ boken + e-boken

Med FörsäkringsrörelseManualen kan du lätt överblicka den vanliga lagtexten. Beställ den 1072-sidiga pappersboken som är indelad i 10 flik-kapitel. Beställ samtidigt den smarta interaktiva e-boken så får du rabatterat pris.

interaktiv e-bok!

Så här använder du e-boken

Du söker enkelt  och mycket användbart i FörsäkringsrörelseManualen genom att klicka på orden och då länkas du till t ex lagtext- och avsnittshänvisningar. Du klickar dig vidare till lagstiftning, föreskrifter, rättsfall och de förarebeten som texten hänvisar till. Se exempel

FörsäkringsrörelseManualen 2014 är en  väsentligt utökad upplaga av 2011 års succé som:
 • ger dig ett helikopterperspektiv på förarbeten och regler
 • visar samspelet mellan bank- och försäkring
 • möjliggör för dig att hantera flera lagtexter samtidigt
 • lämnar stöd och anvisningar för rättsutredningar
 • presenterar Finansinspektionens praxis i översiktsform och paragraf för paragraf
 • innehåller en omfattande ordlista med korta definitioner och översättningar till engelska

Utöver en uppdatering av 2011 års upplaga har den nya upplagan:
 • en analys av gränserna mellan FRL och LUFT/FAL/förmedling/värdepapper/finansiering/bankrörelse
 • en pedagogisk och illustrerad sammanfattning av Solvens II-projektet
 • utförliga översiktsguider till FRL:s förarbeten och FI:s föreskrifter
 • kommentarer till alla bolagsrättsliga särregler för AB och öms
 • 65 nya (totalt 123) sidor om FI:s praxis
 • 16 nya (totalt 56) sidor uppslagsord (totalt 556 ord, varav 61 Solvens II-begrepp) med definitioner och engelsk översättning

FörsäkringsrörelseManualen är en bruksanvisning till försäkringsrörelselagen som:
 • ger överblickar – i tabellform – över förarbeten, rörelseregler, undantag, särregler och FFFS
 • visar samspelet mellan bank- och försäkringsreglering
 • förklarar hur lagstiftningstekniken varierar med bolagsformen
 • har verktyg för att hantera omfattande undantagsregler
 • möjliggör tillämpning av flera lagtexter samtidigt
 • beskriver sambandet mellan de olika rörelsereglerna
 • lämnar stöd och detaljerade anvisningar för vidare rättsutredning
 • framställer den allmänna bolagsrätten och de omfattande särreglerna i ett sammanhang
 • är lättare att överblicka än vanlig lagtext
 • sammanställer Finansinspektionens praxis i en ordning som följer lagen – paragraf för paragraf
 • innehåller en omfattande ordlista med korta definitioner och översättningar till engelska

författaren

Försäkringsrörelsemanualen är författad av Per Johan Eckerberg som är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge samt ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens (InsureSec) Disciplinnämnd och Svenska ICC:s Kommitté för Finansiella tjänster och Försäkring. Han har arbetat som rådgivare till försäkringsbranschen
i mer än 25 år. Läs mer

Expertpanelen

Till sin hjälp har Per Johan haft förmånen att till en expertpanel knyta ett antal personer som han har mycket stort förtroende för och som tillsammans besitter decennier av erfarenhet och kunskaper om skilda områden av försäkringsrörelserätten: Lena Friman Blomgren, Bo Lundgren, Peter Morawetz, Erik Nerep och Håkan Wunderman. Expertpanelen har lämnat praktiska och principiella synpunkter samt granskat valda delar av framställningen. Läs mer