Per Johan Eckerberg
Solvensregler
Föredrag vid seminariet Three Authors - three books den 14 november 2019

Per Johan Eckerberg och Andreas Meidell
Försäkring av risken för administrativa sanktionsavgifter
Föredrag vid möte med AIDA den 18 oktober 2018

Per Johan Eckerberg
Klassificering av försäkringsavtal
Föredrag i Stockholm 8 november 2017

Per Johan Eckerberg
Proportionalitetsprincipen och försäkringsföretagen
Föredrag i Stockholm 2017

Per Johan Eckerberg, Håkan Ljung, Daniel E Eriksson
Solvens II - Nulägesanalys
Kontributionsprincipen - Hur påverkas den av regelverksförändringar?
Föredrag 28 april 2016

Per Johan Eckerberg, Patric Thomsson
Solvens II - Nulägesanalys
Praktisk tillämpning av Solvens II - Var och hur hittar man informationen?
Föredrag 28 april 2016

Per Johan Eckerberg
God försäkringsförmedlingssed – vad innebär det i ditt arbete?
Föredrag 5 november 2014

Per Johan Eckerberg
Från Folksam till Folksam
Hur säkerställer vi försäkringstagarnas inflytande?
Föredrag 20 maj 2014

Per Johan Eckerberg
Självreglering av förmedlare
Artikel i Pensioner & Förmåner nr 5/14

Per Johan Eckerberg och Fabian Ekeblad
Livförsäkring under Solvens II och IORP – Den "svenska modellen" för att driva försäkringsrörelse under två regelverk. Föredrag i Oslo den 14 mars 2012

I en intervju av chefredaktören Carl-Henrik Knutsson i Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) nr 4, 2011, berättar Per Johan Eckerberg närmare om FörsäkringsrörelseManualen och hans tankar kring detta omfattande bokprojekt.

Per Johan Eckerberg
Nya försäkringsrörelselagen
Föredrag vid Svenska Försäkringsföreningens Juridikseminarium den 19 oktober 2011

Per Johan Eckerberg
Vad är försäkring, egentligen?
Föredrag vid försäkringsjuridiska Föreningens möte den 16 november 2011

Eckerberg Per Johan
Rykowska Katarina
Sweden - update on current efforts towards Solvency II, oktober 2010
Complinet

Eckerberg Per Johan
Rykowska Katarina
Sweden - update on current efforts towards Solvency II, 30 mars 2010
Complinet 

Eckerberg Per Johan
Morawetz Peter
A possible modernization of the Swedish Insurance Business Act, december 2009
Published in the December 2009 web issue of the Nordic Insurance Review (Nordisk Försäkringstidskrift, NFT)

Eckerberg Per Johan
Schultzberg Maria
New Business Opportunities for EEA Life Insurance Companies, mars 2007
Insurance/Reinsurnace - Sweden, March 2007, International Law Office

Eckerberg Per Johan
Johansson Christian
Proposed Reform of Solvency Rules for Insurance Companies
Insurance/Reinsurance - Sweden, October 2006, International law Office

Per Johan Eckerberg
Försäkringsrörelselagen – en lagstiftning i förändring
Föredrag i Stockholm 2017

Per Johan Eckerberg
Opartisk och personlig analys och rådgivning på oberoende grund
Föredrag i Stockholm 2017

Per Johan Eckerberg
Intressefrågan i svensk livförsäkring
Föredrag i Stockholm maj 2016

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd
Försäkringsförmedlarnas självreglering
Syfen, Genomförande, Utveckling av god försäkringsförmedlingssed
21 februari 2017

Per Eckerberg - Ny Juridik Nr 2. 2016
Fyra utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag. 

Per Johan Eckerberg
Från Skandia till Skandia.
Hur skyddar vi försäkringstagarnas intresse?
Föredrag 20 maj 2014

Per Johan Eckerberg
Inget är nytt under solen – en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL. Föredrag vid Stockholm Center for Commercial Laws seminarium om Solvens II den 27 mars 2012.

Per Johan Eckerberg
Livförsäkringsbranschens intressekonflikter – Den "svenska modellen" för identifiering, hantering och reglering av intressekonflikter. Föredrag i Oslo den 14 mars 2012

Per Johan Eckerberg
Nya försäkringsrörelselagen – "en modern och tydlig associationsrättslig reglering".
Föredrag vid seminarium med Stockholm Centre for Commercial Law den 11 oktober 2011

Per Johan Eckerberg
Intressekonflikter – identifiering och hantering.
Föredrag vid Svenska Försäkringsföreningens Complianceseminarium den 9 november 2011

Eckerberg Per Johan                                             
Vad är försäkring, egentligen? december 2010
Juridisk Publikation 2/2010

Eckerberg Per Johan
Insurance Services in Sweden, juni 2010
Vinge

Eckerberg Per Johan
Rykowska Katarina
Current solvency regulation and efforts towards Solvency II, 8 januari 2010

Eckerberg Per Johan
Morawetz Peter
The Uncontroversial Reform: Speculations on the Insurance Business Law Revamp
International Law Office Newsletter, October 21 2008, Insurance & Reinsurance - Sweden

Eckerberg Per Johan
Motor Vehicle Insurance: Proposed Changes, januari 2007
Insurance/Reinsurance - Sweden, January 2007, International Law Office

Eckerberg Per Johan
Stuart-Beck Emma
Traffic-Light Model Will Soon Apply to Non-life Insurance Companies
Insurance/Reinsurance - Sweden, September 2006, International Law Office

Eckerberg Per Johan
Insurance/Reinsurance Overview, 14 mars 2006
Insurance/Reinsurance - Sweden, March 2006, International Law Office