Äntligen!
Nu är Solvensregler, den första delen av nya FörsäkringsrörelseManualen, klar!

Pris 2 450 kr, moms och frakt tillkommer (moms 6 %).

FörsäkringsrörelseManualen 2014

Pappersboken 1 850 kr.
E-boken 2 800 kr.
Paketpris med e-bok + pappersbok 3 720 (du sparar 930 kr).
Moms och frakt tillkommer (moms för e-bok 25 % och för pappersbok 6 %).

E-boken levereras via e-mail som en pdf-fil. Det är en interaktiv bok, sökbar via interna och externa länkar. Man når exempelvis lagtext, föreskrifter, rättsfall och förarbeten via ett enkelt klick i texten.
Här finns en kort film som visar hur det går till.
Av upphovsrättsliga skäl är varje exemplar individuellt vattenstämplat för användaren och spärrat för utskrift och kopiering.

Det går fortfarande att köpa FörsäkringsrörelseManualen 2011.
Pris kr 1 200 per pappersbok och för e-boken kr 1 800.
Paketpris för pappersbok + e-bok kr 2 700. Moms och frakt tillkommer (moms för e-bok 25 % och för pappersbok 6 %).
Allmänna villkor för FörsäkringsrörelseManualen 2011/2014 E-boken

FörsäkringsrörelseManualen 2011/2014 E-boken ("FME-boken")
FME-boken innehåller en digital kopia av FörsäkringsrörelseManualen 2011/2014. FME-boken ägs av Scandinavian RE Production AB.

Datasäkerhet, tillgänglighet och ansvar
Scandinavian RE Production AB ansvarar inte för skada som uppstår på grund av eventuella fel i FME-boken, vare sig felet härrör från Scandinavian RE Production ABs informationsleverantörer eller från efterföljande databearbetning.

Upphovsrätt
Med FME-boken avses den pdf-fil som innehåller FME-boken och all den information och programvara som finns samlat i pdf-filen.

FME-boken är märkt med beställarens namn eller den av köparen av FME-boken angivna användaren ("Användaren") och en för varje exemplar unik kod på ett dolt ställe. Användaren äger rätt att för eget bruk nyttja FME-boken och göra sökningar i den. Med eget bruk förstås användning i egen verksamhet, med de begränsningar som följer nedan.

Scandinavian RE Production AB har upphovsrätt till FME-boken. Att mångfaldiga FME-boken är därför förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Information från eller innehållet i FME-boken får ej, helt eller delvis, skrivas ut, återpubliceras, mångfaldigas, dekompileras eller på annat sätt förfogas över, utan särskilt tillstånd. Köparen av FME-boken får inte utan skriftligt medgivande från Scandinavian RE Production AB vidarebefordra FME-boken till annan än Användaren. FME-boken får inte heller göras tillgänglig för annan än Användaren via datanätverk eller hos någon dataservicebyrå. FME-boken får inte säljas vidare utan tillstånd.