Solvensregler kommer attbearbetas till interaktiv e-bok.

FörsäkringsrörelseManualen 2014
finns som interaktiv e-bok!

Med den interaktiva e-boken blir det mycket enklare att använda FörsäkringsrörelseManualen.
Med den interaktiva e-boken kan man t ex:

  • söka i texten med sökmotor
  • hitta i texten genom att klicka på interna länkar, t ex sid-, lagtext- och avsnittshänvisningar
  • klicka sig vidare till lagstiftning, föreskrifter, rättsfall och förarbeten som texten hänvisar till

E-boken har fler än 5 000 interna och externa länkar. E-boken är mycket mer användbar än en vanlig bok-pdf.

E-boksbearbetning: Nore Rinnesjö Eckerberg, Ung Support

Så här fungerar den interaktiva e-boken: