Pappersboken är på 1072 sidor, indelad i 10 kapitel.

Försäkringsrörelsemanualen 2014

FörsäkringsrörelseManualen 2014 är en väsentligt utökad upplaga av 2011 års succé som:
 • ger dig ett helikopterperspektiv på förarbeten och regler
 • visar samspelet mellan bank- och försäkring
 • möjliggör för dig att hantera flera lagtexter samtidigt
 • lämnar stöd och anvisningar för rättsutredningar
 • presenterar Finansinspektionens praxis i översiktsform och paragraf för paragraf
 • innehåller en omfattande ordlista med korta definitioner och översättningar till engelska

Utöver en uppdatering av 2011 års upplaga har den nya upplagan:
 • en analys av gränserna mellan FRL och LUFT/FAL/förmedling/värdepapper/finansiering/bankrörelse
 • en pedagogisk och illustrerad sammanfattning av Solvens II-projektet
 • utförliga översiktsguider till FRL:s förarbeten och FI:s föreskrifter
 • kommentarer till alla bolagsrättsliga särregler för AB och öms
 • 65 nya (totalt 123) sidor om FI:s praxis
 • 16 nya (totalt 56) sidor uppslagsord (totalt 556 ord, varav 61 Solvens II-begrepp) med definitioner och engelsk översättning

FörsäkringsrörelseManualen är en bruksanvisning till försäkringsrörelselagen som:
 • ger överblickar – i tabellform – över förarbeten, rörelseregler, undantag, särregler och FFFS
 • visar samspelet mellan bank- och försäkringsreglering
 • förklarar hur lagstiftningstekniken varierar med bolagsformen
 • har verktyg för att hantera omfattande undantagsregler
 • möjliggör tillämpning av flera lagtexter samtidigt
 • beskriver sambandet mellan de olika rörelsereglerna
 • lämnar stöd och detaljerade anvisningar för vidare rättsutredning
 • framställer den allmänna bolagsrätten och de omfattande särreglerna i ett sammanhang
 • är lättare att överblicka än vanlig lagtext
 • sammanställer Finansinspektionens praxis i en ordning som följer lagen – paragraf för paragraf
 • innehåller en omfattande ordlista med korta definitioner och översättningar till engelska