Några frågor till Per Johan Eckerberg:

Varför har du skrivit FörsäkringsrörelseManualen?
– Av två skäl. Det enkla skälet är att jag själv i mitt dagliga arbete har saknat den här typen av handbok.
– Ett annat skäl är att jag har märkt att det har blivit svårare för unga jurister att komma "upp på banan". Det har gått ut över återväxten inom försäkringsjuridiken. Det är mycket olyckligt eftersom försäkringens betydelse i samhället ständigt ökar.

Men har inte allt blivit enklare med nya FRL?
- Nya försäkringsrörelselagen (FRL) har en  mycket bättre struktur än den gamla (GFRL). Trots det måste man ”klippa och klistra” för att få ett sammanhang mellan FRL, å ena sidan, och aktiebolagslagen (ABL) eller lagen om ekonomiska föreningar (FL), å andra sidan.
– Något som länge har varit ett ”svart hål” är kopplingen mellan regler och praxis. Det är tidsödande att söka sig fram på Finansinspektionens (FI) hemsida. Dessutom är det nästan bara sanktionsbesluten som är allmänt tillgängliga.
– Trots att FRL är mer ”modern” än GFRL blir man överraskad av att lagtexten fortfarande innehåller så få förklaringar och definitioner. Som vanligt när det gäller försäkring är det  mesta dolt bakom en ridå av fikonspråk.
– Risken är att hela rättsområdet kan framstå som ogenomtränglig. Jag hoppas att  Manualen kan röra om lite.
 
På vilket sätt kan man slippa ”klippa och klistra” genom att använda Manualen?
– 11:e kapitlet (försäkringsaktiebolag) FRL har i Manualen ställts upp med ABL:s allmänna regler till vänster och motsvarande särregel i FRL till höger. På det sättet ser man genast vad det är för regel som FRL avviker från eller modifierar.  Lagtexterna i FRL:s 12:e kapitel (ömsesidiga försäkringsbolag) och 13:e kapitel (försäkringsföreningar) har jag helt enkelt ”konsoliderat” med FL genom att lägga in alla FRL:s särregler i FL:s text.
 
Och hur har du gjort för att göra FI:s praxis mer tillgänglig?
– FI har hjälpt mig att ta fram mycket av den praxis som inte är tillgänglig på FI:s hemsida. Därefter har jag strukturerat all praxis i samma ordning – paragraf för paragraf – som nya FRL.
 
Fikonspråket då?

– Det har varit en utmaning.  Jag har gjort om Manualens sakregister till en ordlista med korta definitioner, lagtexthänvisningar och översättningar till engelska. Man ska alltså kunna använda sakregistret som en fristående ordlista, utan att behöva gå tillbaka till texten.
 
Vem ska använda Manualen?
– Den är tänkt för alla jurister som arbetar i eller med försäkringsbranschen. Förhoppningsvis kommer den att särskilt underlätta för unga jurister att komma ”upp på banan”. Vi har sett att startsträckan för advokatfirmans nya försäkringsjurister blivit längre och längre för varje år.
 
Hur har du tänkt att manualen ska användas?
– Manualen är ett arbetsredskap som ska följa med och hjälpa till varje dag. Den ska vara lätt att hitta i och jag hoppas att många kommer att tycka att den är till stor hjälp.
– Avsikten är dock inte att den ska ge svar på alla frågor. I stället ska den visa var man kan leta vidare för att hitta ett svar. Vi har även gjort en digital version - med länkar till lagtext, förarbeten och praxis - "E-boken".
 
Är Manualen en lagkommentar?

– Manualen är inte en klassisk lagkommentar. Den behandlar inte alla frågor. Huvudsyftet är i stället att ge sammanhang och översikt. I detaljfrågor ska den vara ett stöd för egen rättsutredning genom att tipsa om de relevanta källorna. Jag hoppas att några av medlemmarna i manualens expertpanel kommer att skriva en kommentar till den nya försäkringsrörelsen.

CV för Per Johan Eckerberg
 
Utbildning:
Uppsala Universitet (jur kand, 1982)

Erfarenhet:
Domstolstjänstgöring (1982-1985)
Advokatfirman Vinge, Paris (1987-1988)
Advokatfirman Vinge, Stockholm (1989-)
Ordförande i Svenska ICC:s Kommittée för Finansiella tjänster och Försäkring (2006-2019)
Ordförande i Försäkringsdistributionsmarknadens (InsureSec) disciplinnämnd (2013-2019)
Hedersordförande i Försäkringsdistributionsmarknadens (InsureSec) disciplinnämnd (2019-)

Per Johan Eckerberg, Advokat / Partner Advokatfirman Vinge KB, DIRECT LINE +46 (0)10 614 3119, PHONE +46 (0)10 614 3000, MOBILE +46707143119, FAX +46 (0)10 614 3190, Smålandsgatan 20, Box 1703, SE-111 87, Stockholm, Sweden perjohan.eckerberg@vinge.se www.vinge.se