top of page
FörsäkringsrörelseManualen 2014, e-bok

FörsäkringsrörelseManualen 2014, e-bok

2 800,00 krPris

E-boken levereras via e-mail som en pdf-fil. Det är en interaktiv bok, sökbar via interna och externa länkar. Man når exempelvis lagtext, föreskrifter, rättsfall och förarbeten via ett enkelt klick i texten.
Se en kort film som visar hur det går till.


Av upphovsrättsliga skäl är varje exemplar individuellt vattenstämplat för användaren och spärrat för utskrift och kopiering.

 

E-boken 2 800 kr.

(Paketpris med e-bok + pappersbok 3 720, du sparar 930 kr).
Moms och frakt tillkommer (moms för e-bok 25 % och för pappersbok 6 %).
 

 • E-boken

  Allmänna villkor för FörsäkringsrörelseManualen 2011/2014 E-boken

  FörsäkringsrörelseManualen 2011/2014 E-boken ("FME-boken")
  FME-boken innehåller en digital kopia av FörsäkringsrörelseManualen 2011/2014. FME-boken ägs av Scandinavian RE Production AB.

  Datasäkerhet, tillgänglighet och ansvar
  Scandinavian RE Production AB ansvarar inte för skada som uppstår på grund av eventuella fel i FME-boken, vare sig felet härrör från Scandinavian RE Production ABs informationsleverantörer eller från efterföljande databearbetning.

  Upphovsrätt
  Med FME-boken avses den pdf-fil som innehåller FME-boken och all den information och programvara som finns samlat i pdf-filen.

  FME-boken är märkt med beställarens namn eller den av köparen av FME-boken angivna användaren ("Användaren") och en för varje exemplar unik kod på ett dolt ställe. Användaren äger rätt att för eget bruk nyttja FME-boken och göra sökningar i den. Med eget bruk förstås användning i egen verksamhet, med de begränsningar som följer nedan.

  Scandinavian RE Production AB har upphovsrätt till FME-boken. Att mångfaldiga FME-boken är därför förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

  Information från eller innehållet i FME-boken får ej, helt eller delvis, skrivas ut, återpubliceras, mångfaldigas, dekompileras eller på annat sätt förfogas över, utan särskilt tillstånd. Köparen av FME-boken får inte utan skriftligt medgivande från Scandinavian RE Production AB vidarebefordra FME-boken till annan än Användaren. FME-boken får inte heller göras tillgänglig för annan än Användaren via datanätverk eller hos någon dataservicebyrå. FME-boken får inte säljas vidare utan tillstånd.

bottom of page