top of page
Paketpris Solvensregler och Solvensregler Regelöversikten

Paketpris Solvensregler och Solvensregler Regelöversikten

2 950,00 krPris

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision, 696 sidor.

 

Solvensregler Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet, 288 sidor.

 

Paketpris 2 950 kr plus frakt och moms 6 %. Betalning sker via faktura.

 • Solvensregler

  I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler. FörsäkringsrörelseManualen har således blivit en skriftserie och i november 2019 publicerades den första delen: Solvensregler.

   

  Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.

   

  Boken fokuserar på företagsstyrning och ger svar på bl.a. följande frågor:

  Vad går solvensreglerna ut på?

  Var hittar jag de relevanta reglerna?

  Hur ska reglerna tolkas?

  Vilka är de relevanta förarbetena?

  Vad gäller utöver solvensreglerna?

  Vilka är de ”hårda” – kvantitativa – kraven?

  Vilka är de ”principbaserade” – kvalitativa – kraven?

  Vad ska man offentliggöra och när?

  Vad ska man rapportera om och när?

  Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

  Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

   

  Solvensregler Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet.

   

  Solvensregler Regelöversikten innehåller:

  · En regelöversikt

  · En förarbetsguide

  · En översikt över FI:s tillsynspraxis och

  · Korsreferenstabeller mellan nya och gamla regler

   

  Solvensregler Regelöversikten ger svar på bl.a. följande frågor:

  · Vilka är de relevanta reglerna för en viss företagstyp eller situation?

  · Var hittar jag de relevanta förarbetena?

  · Hur har FI tillämpat solvensreglerna?

  · Vilka nya och gamla regler motsvarar eller ersätter varandra?

bottom of page