Paketpris Solvensregler och Solvensregler Regelöversikten

Paketpris Solvensregler och Solvensregler Regelöversikten

2 950,00 kr Ordinarie pris
2 655,00 krReapris

 

Beställ senast 31 oktober och få 10 % rabatt. Nu 2 655 kr för båda böckerna istället för 2 950 kr (moms och frakt tillkommer).

 

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision, 696 sidor.

 

Solvensregler Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet, 288 sidor.

 

Paketpris 2 950 kr plus frakt och moms 6 %. Betalning sker via faktura.

 • Solvensregler

  I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler. FörsäkringsrörelseManualen har således blivit en skriftserie och i november 2019 publicerades den första delen: Solvensregler.

   

  Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.

   

  Boken fokuserar på företagsstyrning och ger svar på bl.a. följande frågor:

  Vad går solvensreglerna ut på?

  Var hittar jag de relevanta reglerna?

  Hur ska reglerna tolkas?

  Vilka är de relevanta förarbetena?

  Vad gäller utöver solvensreglerna?

  Vilka är de ”hårda” – kvantitativa – kraven?

  Vilka är de ”principbaserade” – kvalitativa – kraven?

  Vad ska man offentliggöra och när?

  Vad ska man rapportera om och när?

  Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

  Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

   

  Solvensregler Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet.

   

  Solvensregler Regelöversikten innehåller:

  · En regelöversikt

  · En förarbetsguide

  · En översikt över FI:s tillsynspraxis och

  · Korsreferenstabeller mellan nya och gamla regler

   

  Solvensregler Regelöversikten ger svar på bl.a. följande frågor:

  · Vilka är de relevanta reglerna för en viss företagstyp eller situation?

  · Var hittar jag de relevanta förarbetena?

  · Hur har FI tillämpat solvensreglerna?

  · Vilka nya och gamla regler motsvarar eller ersätter varandra?

Kontakta oss om du har frågor om våra böcker och utbildningar

© 2020   Scandinavian RE Production AB
Box 4012, 131 04 Nacka, tel 070-655 36 38
siv.karlin@scandinavianreproduction.se

Webbdesign: Länk Grafisk Formgivning & Illustration

Integritetspolicy-GDPR