top of page
Solvensregler Regelöversikten

Solvensregler Regelöversikten

950,00 krPris

Solvensregler Regelöversikten är vår senaste bok som är tryckt 2020. 

 

2019 publicerades Solvensregler – en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler. Nu publiceras det perfekta komplementet; Solvensregler Regelöversikten – en översikt över solvensreglerna.

 

Solvensregler Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet.

 

Solvensregler Regelöversikten innehåller:

· En regelöversikt

· En förarbetsguide

· En översikt över FI:s tillsynspraxis och

· Korsreferenstabeller mellan nya och gamla regler

 

Solvensregler Regelöversikten ger svar på bl.a. följande frågor:

· Vilka är de relevanta reglerna för en viss företagstyp eller situation?

· Var hittar jag de relevanta förarbetena?

· Hur har FI tillämpat solvensreglerna?

· Vilka nya och gamla regler motsvarar eller ersätter varandra?

 

Solvensregler Regelöversikten är en del i skriftserien FörsäkringsrörelseManualen, 288 sidor uppdelade med fliksystem som gör det enkelt att hitta.

 

Pris 950 kr plus moms (6 %) och frakt. Betalning sker via faktura.

  • Solvensregler Regelöversikten

    En översikt över försäkringsföretagens solvensregler

    "Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket. Genom sin systematiska, tabellvisa genomgång av alla olika slags normer kommer boken med all säkerhet att på ett mycket förtjänstfullt sätt fylla sitt syfte"
    Johan Lundström, chefsjurist Svensk Försäkring

bottom of page