top of page

Per Johan Eckerberg
Solvensregler

Föredrag vid seminariet Three Authors – three books den 14 november 2019.

VINGE-#7627207-v5-VINGE_PPRESENTATION_14   2.5 MB

 

 

Per Johan Eckerberg och Andreas Meidell
Försäkring av risken för administrativa sanktionsavgifter
Föredrag vid möte med AIDA den 18 oktober 2018.

VINGE-#7454121-v2-Sanktionsavgifter_-_Försäkringsgivarens_perspektiv   1.6 MB

VINGE-#7454148-v2-Sanktionsavgifter_-_Försäkringstagarens_perspektiv   1.6 MB

 

 

Per Johan Eckerberg 
Klassificering av försäkringsavtal
Föredrag i Stockholm 8 november 2017.

VINGE-#7222425-v6-Klassificering_av_försäkring   8.1 MB

 

 

Per Johan Eckerberg 

Stuart-Beck Emma
Traffic-Light Model Will Soon Apply to Non-life Insurance Companies

Insurance/Reinsurance - Sweden, September 2006, International Law Office

Insurance_sept_2006.pdf   43 KB

bottom of page