top of page

Scandinavian RE Production AB

INTEGRITETSPOLICY

 

I detta dokument redogörs för hur vi på Scandinavian RE Production AB behandlar våra kunders personuppgifter. Dokumentet är upprättat i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Scandinavian RE Production AB värnar starkt om den personliga integriteten och kommer aldrig exempelvis att sälja vidare personuppgifter till något annat företag. Här nedan förklarar vi hur vi använder oss av personuppgifter. 

 

Vad är personuppgifter? En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik person till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. 

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter? Scandinavian RE Production AB organisationsnummer 556464-3731 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt sätt. 

 

Data som vi behandlar. Primärt är våra kunder övervägande en person på ett företag. För att kunna leverera böcker, fakturor mm är en förutsättning att vi har namnet på beställare och/eller kontaktpersoner på företaget. Vi registrerar namn, postadress och e-postadress. Vi hanterar inga personnummer. Vi samlar in uppgifter för att marknadsföra utbildning och böcker i skriftserien FörsäkringsrörelseManualen och i samband med beställning av böcker och utbildning. Vid marknadsföring ska det alltid finnas möjlighet godkänna fortsatta utskick från Scandinavian RE Production. 

 

Data som vi delar med andra företag. Vi delar inte personuppgifter med andra företag. 

 

Dina rättigheter som registrerad hos oss. Du har alltid rätt att få ett så kallat registerutdrag, där vi specificerar vad vi använder dina personuppgifter till. 

 

Rätt till rättelse. Du kan alltid begära att rätta dina personuppgifter om det är något som inte stämmer. 

 

Rätt till radering. Du har när du vill rätt att radera dina personuppgifter hos oss. Men vi vill tydliggöra att detta inte är möjligt när vi sparar uppgifter enligt bokföringslagen. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter www.datainspektionen.se (som byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten). 

 

Varför behandlar Scandinavian RE Production AB personuppgifter? Personuppgifter används av Scandinavian RE Production AB för bland annat följande ändamål:

- för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med eventuellt avtal,

- för att använda som kontakt vid fakturering,

- för att hantera möjliga betalningsförsummelser,

- för att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. 

 

Hur vi hanterar personnummer. Vi hanterar inte kundkontakters personnummer. 

 

Hur länge vi lagrar personuppgifter. Vi lagrar våra personuppgifter i 7 år enligt bokföringslagen. Eller så länge det är nödvändigt för att Scandinavian RE Production AB ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. 

 

Vad är cookies? En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. 

 

Hur använder vi cookies? Vi använder inte cookies på vår hemsida. 

 

Tredjepartscookies. Vi använder Google Analytics som sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökaren är. 

När har Scandinavian RE Production AB rätt att behandla dina personuppgifter? Scandinavian RE Production AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Scandinavian RE Production AB åtagande om det har lämnats samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Scandinavian RE Production AB. Scandinavian RE Production AB kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. 

 

Vem har tillgång till personuppgifterna? Personuppgifter används av Scandinavian RE Production AB och Scandinavian RE Production AB personuppgiftsbiträden. Scandinavian RE Production AB lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Scandinavian RE Production AB inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden. Scandinavian RE Production AB vidarebefordrar eller säljer aldrig personuppgifter till tredje part. 

 

Överföring till tredje land. Scandinavian RE Production AB överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

 

Uppdatering av denna integritetspolicy. Scandinavian RE Production AB gör vid behov ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.scandinavianreproduction.se

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan. 

Scandinavian RE Production AB

Box 4012

131 04 Nacka

siv.karlin@scandinavianreproduction.se 

bottom of page