top of page
Några frågor till författaren Per Johan Eckerberg:
Varför skriver du böckerna i skriftserien FörsäkringsrörelseManualen?

– Av två skäl. Det enkla skälet är att jag själv i mitt dagliga arbete har saknat den här typen av handböcker.
– Ett annat skäl är att jag har märkt att det har blivit svårare för unga jurister att komma "upp på banan". Det har gått ut över återväxten inom försäkringsjuridiken. Det är mycket olyckligt eftersom försäkringens betydelse i samhället ständigt ökar.

Men har inte allt blivit enklare med nya FRL?

– Nya försäkringsrörelselagen (FRL) har en mycket bättre struktur än den gamla (GFRL). Trots det måste man ”klippa och klistra” för att få ett sammanhang mellan FRL, å ena sidan, och aktiebolagslagen (ABL) eller lagen om ekonomiska föreningar (FL), å andra sidan.
– Något som länge har varit ett ”svart hål” är kopplingen mellan regler och praxis. Det är tidsödande att söka sig fram på Finansinspektionens (FI) hemsida. Dessutom är det nästan bara sanktionsbesluten som är allmänt tillgängliga.
– Trots att FRL är mer ”modern” än GFRL blir man överraskad av att lagtexten fortfarande innehåller så få förklaringar och definitioner. Som vanligt när det gäller försäkring är det mesta dolt bakom en ridå av fikonspråk.
– Risken är att hela rättsområdet kan framstå som ogenomträngligt. Jag hoppas att  Manualens böcker kan röra om lite.

På vilket sätt kan man slippa ”klippa och klistra” genom att använda Manualerna?


– I FörsäkringsrörelseManualen 2014 - och i den kommande boken ”Bolagsregler” – har 11:e kapitlet (försäkringsaktiebolag) i FRL ställts upp med ABL:s allmänna regler till vänster och motsvarande särregel i FRL till höger. På det sättet ser man genast vad det är för regel som FRL avviker från eller modifierar.  Lagtexterna i FRL:s 12:e kapitel (ömsesidiga försäkringsbolag) och 13:e kapitel (försäkringsföreningar) har jag helt enkelt ”konsoliderat” med FL genom att lägga in alla FRL:s särregler i FL:s text.

Och hur har du gjort för att göra FI:s praxis mer tillgänglig?

 

– FI har hjälpt mig att ta fram mycket av den praxis som inte är tillgänglig på FI:s hemsida. Därefter har jag i FörsäkringsrörelseManualen – och i den kommande boken ”Rörelseregler” -  strukturerat all praxis i samma ordning – paragraf för paragraf – som nya FRL. I Solvensregler Regelöversikten finns en tabell över FI:s solvensrelaterade beslut.

Fikonspråket då?


– Det har varit en utmaning.  I FörsäkringsrörelseManualen 2014 har jag gjort om sakregistret till en ordlista med korta definitioner, lagtexthänvisningar och översättningar till engelska. Man ska alltså kunna använda sakregistret som en fristående ordlista, utan att behöva gå tillbaka till texten. I Solvensregler inleds varje kapitel med en sådan, definierande ordlista.


Vem ska använda Manualerna?

 

– Böckerna i skriftserien FörsäkringsrörelseManualen är tänkta för alla jurister som arbetar i eller med försäkringsbranschen. Förhoppningsvis kommer de att särskilt underlätta för unga jurister att komma ”upp på banan”. Vi har sett att startsträckan för advokatfirmans nya försäkringsjurister blivit längre och längre för varje år.

 

Hur har du tänkt att Manualerna ska användas?


– Manualerna är arbetsredskap som ska följa med och hjälpa till varje dag. De ska vara lätt att hitta i och jag hoppas att många kommer att tycka att de är till stor hjälp.
– Avsikten är dock inte att de ska ge svar på alla frågor. I stället ska de visa var man kan leta vidare för att hitta ett svar. Av Försäkringsrörelsemanualen 2014 har vi även gjort en digital version – med länkar till lagtext, förarbeten och praxis – ”E-boken”. Tyvärr har digitala böcker visat en tendens att få ”fötter”. Vi får se om vi kan lösa det.


Är Manualerna lagkommentarer?

 

– Manualerna är inte klassiska lagkommentarer. De behandlar inte alla frågor i varje lagtext. Huvudsyftet är i stället att ge sammanhang, översikt och förståelse. Dessutom ska de främja den praktiska tillämpningen. Ofta går de därför i vissa frågor utöver vad man förväntar sig att finna i en klassisk lagkommentar. I detaljfrågor ska den vara ett stöd för egen rättsutredning genom att tipsa om de relevanta källorna. ​

Omnämnanden om Per Johan Eckerberg

 

Per Johan Eckerberg has extensive experience advising on regulatory compliance matters in Sweden's insurance sector. "I value Per Johan's knowledge highly," says one client, whilst another source considers him to be "Sweden's leading expert within the fields of insurance business and insurance regulatory."
Chambers & Partners 2022

 

Fabian Ekeblad and Per Johan Eckerberg are in my opinion the two top lawyers in Sweden in the field of insurance business legislation. Eckerberg is one of the founders of Vinge’s insurance practice in the eighties and is probably the best known Swedish insurance business lawyer, having written several books on the subject. 

Legal 500 2021

Per Johan Eckerberg is described by one interviewee as "the most experienced and well-known lawyer in Sweden for insurance business law." He has extensive experience advising on disputes with the financial services regulator and regulatory compliance matters. 
Chambers & Partners 2021 

“Per Johan Eckerberg has an unsurpassed experience of the insurance sector”.

Legal 500 2020

Per Johan Eckerberg is the “best of the best”

Euromoney 2020 (även 2014 och 2018)

Interviewees highlight Per Johan Eckerberg for his academic contributions to the market's understanding of European and Swedish insurance law. He advises on appeals against decisions made by the Swedish financial services regulator and assists with regulatory compliance questions. “If anyone in the insurance market wants a second opinion they turn to him, since he has made his name as a professor in the insurance field”, states one interviewee.

Chambers & Partners 2020

Clients applaud Per Johan Eckerberg for being “outstanding in his field”, while noting his particular expertise in corporate insurance and regulatory matters.

Chambers & Partners 2018

Per Johan Eckerberg is the “best of the best”

Euromoney 2018  (även 2014)

 
“extremely knowledgeable and experienced in all aspects of insurance law and insurance business, and well-deservedly regarded as one of the leading insurance lawyers in Sweden”.
Chambers Europe 2017
 
“extremely knowledgeable and has great experience in dealing with these legal issues”,  “He is a leading authority in the market for his work on regulatory and compliance matters”.
Chambers Europe 2016
 
Vid Insurance Awards 2015 tilldelades Per Johan Eckerberg försäkringsbranschens pris

”Årets försäkringsprofil”
 
"very knowledgeable when it comes to insurance business practices"  “well regarded for his expertise in regulatory and compliance matters”
Chambers Europe 2015
 
“one of the greatest authorities on insurance in Sweden"
Chambers Europe 2014
 
Per Johan Eckerberg is the “best of the best”
Euromoney 2014

 

CV för Per Johan Eckerberg


Utbildning:
Uppsala Universitet (jur kand, 1982)

Erfarenhet:

Domstolstjänstgöring (1982–1985)
Advokatfirman Vinge, Paris (1987–1988)
Advokatfirman Vinge, Stockholm (1989–)
Ordförande i Svenska ICC:s Kommittée för Finansiella tjänster och Försäkring (2006–2019)
Ordförande i Försäkringsdistributionsmarknadens (InsureSec) disciplinnämnd (2013–2019)
Hedersordförande i Försäkringsdistributionsmarknadens (InsureSec) disciplinnämnd (2019–)

 

Foto_Per_Johan_Eckerberg _ljusare.jpg

Per Johan Eckerberg, Advokat / Partner Advokatfirman Vinge KB, DIRECT LINE +46 (0)10 614 3119, PHONE +46 (0)10 614 3000, MOBILE +46707143119,

FAX +46 (0)10 614 3190, Smålandsgatan 20, Box 1703,

SE-111 87, Stockholm, Sweden perjohan.eckerberg@vinge.se www.vinge.se

bottom of page