top of page
Solvensregler

Solvensregler

2 450,00 krPris

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.

 

Boken har 696 sidor uppdelade med fliksystem som gör det enkelt att hitta.


Pris 2 450 kr, moms och frakt tillkommer (moms 6 %). Betalning sker via faktura.

 • Solvensregler

  I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler. FörsäkringsrörelseManualen har således blivit en skriftserie och i november 2019 publicerades den första delen: Solvensregler.

   

  Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.

   

  Boken fokuserar på företagsstyrning och ger svar på bl.a. följande frågor:

  Vad går solvensreglerna ut på?

  Var hittar jag de relevanta reglerna?

  Hur ska reglerna tolkas?

  Vilka är de relevanta förarbetena?

  Vad gäller utöver solvensreglerna?

  Vilka är de ”hårda” – kvantitativa – kraven?

  Vilka är de ”principbaserade” – kvalitativa – kraven?

  Vad ska man offentliggöra och när?

  Vad ska man rapportera om och när?

  Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

  Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

bottom of page