Äntligen!
Nu är Solvensregler, den första delen av nya FörsäkringsrörelseManualen, klar!
Beställ HÄR!

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler. Nu är den första delen publicerad: Solvensregler.
Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.
Boken ger svar på bl.a. följande frågor:

 • Vad går solvensreglerna ut på?
 • Var hittar jag de relevanta reglerna? 
 • Hur ska reglerna tolkas?
 • Vilka är de relevanta förarbetena?
 • Vad gäller utöver solvensreglerna?
 • Vilka är de ”hårda” - kvantitativa - kraven?
 • Vilka är de ”principbaserade” - kvalitativa - kraven?
 • Vad ska man offentliggöra och när?
 • Vad ska man rapportera om och när?
 • Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?
 • Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

Är försäkring mot risken för böter i tunnelbanan en tillståndspliktig verksamhet eller inte?

Lyssna på en intervju med Per Johan Eckerberg i podden - Kapitalet | En podd om ekonomi -  länk nedan. Intervjun är en del i ett inslag om försäkringsrörelserätt som börjar 17,46 minuter in i podden och pågår till programmets slut. Frågan är om försäkring mot risken för böter i tunnelbanan är en tillståndspliktig verksamhet eller inte.
http://kapitalet.se/2019/02/11/917/

Priset ”Årets försäkringsprofil” delas ut för individuella prestationer av betydelse för försäkringsbranschen och juryns motivering löd:
"Advokat Per Johan Eckerberg är specialiserad i försäkringsrätt och har varit rådgivare till försäkringsbranschen i 25 år. Han är en av Sveriges ledande försäkringsjurister, vilket syns i olika internationella rankningar. Han är författare till FörsäkringsManualen och har två uppmärksammade ordförandeposter i Insuresecs disciplinnämnd och i Svenska ICC:s Kommitté för finansiella tjänster och försäkring."
Priset delas ut av nyhtsbrevet Risk & Försäkring.