Priset ”Årets försäkringsprofil” delas ut för individuella prestationer av betydelse för försäkringsbranschen och juryns motivering löd:
"Advokat Per Johan Eckerberg är specialiserad i försäkringsrätt och har varit rådgivare till försäkringsbranschen i 25 år. Han är en av Sveriges ledande försäkringsjurister, vilket syns i olika internationella rankningar. Han är författare till FörsäkringsManualen och har två uppmärksammade ordförandeposter i Insuresecs disciplinnämnd och i Svenska ICC:s Kommitté för finansiella tjänster och försäkring."
Priset delas ut av nyhtsbrevet Risk & Försäkring.

Beställ boken + e-boken

Med FörsäkringsrörelseManualen kan du lätt överblicka den vanliga lagtexten. Beställ den 1072-sidiga pappersboken som är indelad i 10 flik-kapitel. Beställ samtidigt den smarta interaktiva e-boken så får du rabatterat pris.

författaren

Försäkringsrörelsemanualen är författad av Per Johan Eckerberg som är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge samt ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens (InsureSec) Disciplinnämnd och Svenska ICC:s Kommitté för Finansiella tjänster och Försäkring. Han har arbetat som rådgivare till försäkringsbranschen
i mer än 25 år. Läs mer

Expertpanelen

Till sin hjälp har Per Johan haft förmånen att till en expertpanel knyta ett antal personer som han har mycket stort förtroende för och som tillsammans besitter decennier av erfarenhet och kunskaper om skilda områden av försäkringsrörelserätten: Lena Friman Blomgren, Bo Lundgren, Peter Morawetz, Erik Nerep och Håkan Wunderman. Expertpanelen har lämnat praktiska och principiella synpunkter samt granskat valda delar av framställningen. Läs mer

nu som smart interaktiv e-bok!

Du söker enkelt  och mycket användbart i FörsäkringsrörelseManualen genom att klicka på orden och då länkas du till t ex lagtext- och avsnittshänvisningar. Du klickar dig vidare till lagstiftning, föreskrifter, rättsfall och de förarebeten som texten hänvisar till. Se exempel

FörsäkringsrörelseManualen är en bruksanvisning till        försäkringsrörelselagen som:

 • ger överblickar – i tabellform – över förarbeten,                rörelseregler, undantag, särregler och FFFS
 • visar samspelet mellan bank- och försäkringsreglering
 • förklarar hur lagstiftningstekniken varierar med bolagsformen
 • har verktyg för att hantera omfattande undantagsregler
 • möjliggör tillämpning av flera lagtexter samtidigt
 • beskriver sambandet mellan de olika rörelsereglerna
 • lämnar stöd och detaljerade anvisningar för vidare rättsutredning
 • framställer den allmänna bolagsrätten och de omfattande    särreglerna i ett sammanhang
 • är lättare att överblicka än vanlig lagtext
 • sammanställer Finansinspektionens praxis i en ordning som följer lagen – paragraf för paragraf
 • innehåller en omfattande ordlista med korta definitioner och översättningar till engelska

Läs mer